Loading…

 

Visegrad Fund logoProjekt címe: Határon átnyúló kreatív turisztikai együttműködések kialakítása / Projekt száma: ID21930023 / Projekt partnerek: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (HU), Podunajsko - Dunamente OOCR (SK) / Visegrádi Alapból kapott támogatás összege: € 25,309.00

A projekt Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia Kormányainak társfinanszírozásában, a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.

A projekt fő célja egy fenntartható, határon átnyúló együttműködési hálózat létrehozása szlovákiai és magyarországi partnerek részvételével a Duna folyó mentén, a Dunamente turisztikai térségben.

Az együttműködés tervezett kialakítása abban különbözik más hasonló kezdeményezésektől, hogy a turizmus egy új irányvonalára, az úgynevezett kreatív turizmus alapelveire kíván támaszkodni. A kreatív turizmus egy olyan új jelenség a turizmus piacán, mely az „élet megtapasztalását” helyezi előtérbe a látnivalók passzív felkeresésével szemben (www.creativetourismnetwork.org) azáltal, hogy a turisták adott helyhez kötődő, hiteles programok aktív részesei lehetnek.

A kreatív turizmus:
- kevésbé ismert turisztikai térségek számára jó lehetőséget kínál arra, hogy látogatókat vonzzon magához;
- a helyi termékeket és szolgáltatásokat előállító, kis üzemméretű, kreatív vállalkozások számára fejlődési lehetőséget jelent;
- fenntartható, mivel a fogadóterületek saját, helyben elérhető erőforrásaira épít;
- a helyi lakosságot is bevonja a különböző programok megvalósításába;
- a fogadóterületek eredeti, hiteles atmoszférájának megőrzését segíti.

A kreatív turizmus tehát egy komplex, alulról felfelé építkező megközelítése a hosszú távon fenntartható turisztikai fejlesztéseknek.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 2019-ben már megtette az első lépést a komplex turisztikai desztináció menedzsment gyakorlati alkalmazására a határmenti térség fejlesztésben, amikor bevezette a Dunamente turisztikai kártyát (www.dunamente-card.com).

Emellett azonban még számos akadállyal kell megküzdeniük a Dunamente turisztikai szereplőinek:
- a néhány jó kezdeményezés ellenére a meglévő turisztikai szolgáltatások többsége még mindig elszigetelten, egymással történő összefogás nélkül létezik;
- a meghatározó, felülről irányított beruházások általában csak az infrastruktúra-fejlesztésre helyezik a hangsúlyt;
- a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt kisvállalkozásoknak nincsenek erőforrásai a programfejlesztésre és a piaci marketingkommunikációra.

A fentiek figyelembe vételével a projekt további céljai az alábbiak:
- a kreatív turizmusban potenciálisan érintett szereplők körében kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása munkacsoportok alakításával, képzési programokkal;
- helyi tradíciók, szokások, termékek körének feltérképezése a térségben, majd ezek összekapcsolásával határon átnyúló, a kreatív turizmus alapelveire építő turisztikai programok kidolgozása;
- közös kommunikációs felület (portál) létrehozása.

Projekt partnerek – a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (www.duna-gerecse.hu) és a Podunajsko - Dunamente OOCR (www.visitdanube.eu) nonprofit desztináció menedzsment szervezetek (TDM-ek) a Dunamente turisztikai térségben, a Duna folyó Dél-Komárom (HU) / Észak-Komárno (SK) és Esztergom (HU) / Párkány (SK) közötti szakaszán. Mindkét szervezet fő küldetése fenntartható turisztikai fejlesztések megvalósítása, támogatása. A két szervezet tagságát a turizmusban érdekelt szereplők adják, így többek között önkormányzatok, szálláshelyek és vendéglátóhelyek üzemeltetői, natúrparkok, fürdők, múzeumok és magánvállalkozások. Ebből kifolyólag céljuk a döntéshozók és a turisztikai szolgáltatók közötti párbeszéd elősegítése, továbbá egy erős együttműködési hálózat kialakítása és működtetése a különböző partnerek részvételével.

A jelenlegi projekt hozzáadott értéke ehhez a meglévő gyakorlathoz abban rejlik, hogy a turisztikai fejlesztési elképzeléseket a desztináció menedzsment és fenntarthatóság egy tágabb értelmezési szintére helyezi el.

Projekt koordinátor: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.
Cím: H-2890 Tata, Ady Endre utca 9.
Tel.: +36 30 620 4182