Loading…

Ako karta funguje?

Turistická karta Podunajsko Card je prevádzkovaná spoločnosťou Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. Hostia, ktorí pricestujú do oblasti Podunajska, môžu získať kartu zdarma, ak sú ubytovaní najmenej na 2 noci v tých ubytovacích zariadeniach, ktoré sú partnermi kartového systému.  Ak táto podmienka nie je splnená, zľavovú kartu Podunajsko 36h je možné zakúpiť na určených predajných miestach. Karty sú identifikované sčítačkami kariet na rôznych akceptačných miestach, takže zľavy a bezplatné služby sú ľahko dostupné.

Ako získam kartu? 

Ak sa ubytujete v niektorom z ubytovacích zariadení, ktoré sú partnermi turistickej karty, máte dve možnosti: 
- Ak strávite aspoň 2 noci, ihneď dostanete bezplatnú kartu Podunajsko Card. V tomto prípade treba uviesť potrebné informácie na aktiváciu karty. S údajmi nakladáme v súlade s platnou legislatívou. 
- Ak strávite v oblasti 1 noc, zľavovú kartu Podunajsko Card 36h si môžete zakúpiť za 4,50€. V tomto prípade nie je potrebné uviesť údaje na aktiváciu. 
Informácie o ubytovacích zariadeniach nájdete v ponuke pod názvom UBYTOVANIE.

Ak neprenocujete ani v jednom z ubytovacích zariadení v podunajskej oblasti, ale pricestujete ako turista, môžete si kartu Dunamente 36h zakúpiť aj vopred alebo v určených predajniach. Viac informácií o predajných miestach nájdete v ponuke 36h KARTY.

Aké výhody prináša karta?

Systén turistickej zľavovej karty Podunajsko obsahuje rôznych bezplatných služieb a viac ako 100 služieb so zľavou 5% až 65%. Akceptačné miesta si môžete prezrieť v ponuke ZĽAVY.

Ako môžem získať zľavy a bezplatné služby? 

Jediné, čo musíte urobiť je vziať kartu, ktorú ste dostali v hoteli a dotknúť sa sčitačiek umiestných na akceptačných miestach. Pri dotknutí sa určí, či je vaša karta platná, pre koľko osôb je karta platná, alebo či ste na nejakom mieste už využili jednorazovú zľavu alebo bezplatnú službu.

Pre koľko osôb je karta určená?

- V prípade pobytu na aspoň 2 noci sa môže zaregistrovať na karte Podunajsko 36h aj viac osôb, ak cestujú spolu. Napríklad rodiny dostanú jednu kartu, na ktorej budú aktivovaní samostatne dospelí a deti. Zľavy môže využiť najviac toľko osôb, koľko je zaregistrovaná na danú kartu. 
- V prípade ak výlet v podunajskej oblasti je bez prenocovania, pri registrovaní nie sú uvedené osobné údaje, tým pádom Podunajsko Card sa môže uplatniť iba pre jednu osobu v akceptačných miestach.

Ako dlho je platná moja karta? 

- Pri prenocovaní na aspoň 2 noci karta Podunajsko Card platí po celú dobu pobytu, od 14:00 v deň nástupu do 24:00 v deň odchodu.
- Ak strávite 1 alebo 0 nocí, zakúpená karta Podunajsko 36h bude aktivovaná pri prvom použití a bude platná 36 hodín. 

Môžem si zobrať kartu so sebou?

- Pri prípade prenocovania na minimálne 2 noci Vás žiadame, aby ste pri odchode odovzdalii kartu Podunajsko Card na recepcii ubytovacieho zariadenia, alebo na poslednom návštevovanom akceptačnom mieste. Je to dôležité aj z hľadiska ochrany životného prostredia, a kvôli ďalšej aktivácii karty z príčiny príchodu nového hosťa
- Ak strávíte 1 alebo 0 nocí, zakúpenú kartu Podunajsko Card 36h nemusíte odovzdať, môžete si ju vziať domov.

Sú moje údaje bezpečné? 

Áno, osobné údaje, ktoré ste poskytli na mieste ubytovania nesmie ani ubytovacie zariadenie, ani Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft., ani neoprávnená tretia osoba použiť na účely iné, ako na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou karty Podunajsko Card. SPRACOVANÍ ÚDAJOV si môžete prezrieť tu.