Loading…

Tlačová správa

Rozvoj ekoturistiky pozdĺž Dunaja

 

Dňa: 04. augusta 2021
Kontakt pre tlač: Marianna Gönczi, gonczimarianna@labatlan.hu

Mestská samospráva Lábatlan (HU) a Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ (SK), organizácie pôsobiace na oboch brehoch Dunaja oddane podporujú udržateľný rozvoj ekoturistiky pozdĺž rieky. V záujme realizovania spoločného cieľa predložili projekt v rámci výzvy Fondu malých projektov ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika, ktorý nesie názov „Stops by the Danube – Zastávky pri Dunaji”. S využitím získanej podpory boli environmentálne opatrenia realizované na oboch stranách hranice a v meste Lábatlan sa zriadila zastávka vodnej túry s umiestnením sanitárneho kontajnera.
85% nákladov projektu bolo zabezpečených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 15 % žiadatelia z vlastných zdrojov.

Ďalšie informácie:
Marianna Gönczi
beznohá mestská samospráva
spravodajca
e-mail: gonczimarianna@labatlan.hu
telefón: 0036 33 517-500
web: www.labatlan.hu

viac informácií o projekte: https://drive.google.com/file/d/12_mSpSNJ0y6nrLO4ztH0A4X7ia4XyU_j/view

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”